Udsigt fra psykolog praksis

Tove Jelshøj

Tove Jelshøj

Cand. psyk. fra Københavns Universitet 1978

Autoriseret psykolog

Specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi


Erfaring:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Silkeborg

Børn- og Ungerådgivning, Viborg Amt

Statsamtet i Viborg

Center for Børn udsat for Overgreb, Århus Universitetshospital


Aktuelt:

Pædagogisk, psykologisk konsulent; børnesagkyndig rådgiver,
Statsforvaltningen Midtjylland,

Tilknyttet Jysk Center For KonfliktløsningArbejdsområder       Praksis beliggenhed     Kontakt


Forside